O NÁS PONUKA CENNÍK UKÁŽKYANYVISION,s.r.o., Košice, SLOVENSKO


ANYVISION

logo

Naša agentúra Vám ponúka výrobu záznamov z významných podujatí – firemných akcií, sympózií, kongresov apod.
Pre výrobu používa profesionálnu techniku, ktorou bolo vyrobených množstvo relácií pre TV Markíza ako aj redakčnú spoluprácu popredných redaktorov (Lemesányiová, Karolyi).
Ponúka hrubý záznam (surovinu) a to vo formátoch Mini DV, DVCAM, HDV, ako aj možnosť redakčného spracovania (zostrihu).
Výsledný produkt je možné dodať na kazete Mini DV alebo VHS, prípadne na DVD nosičoch. Je možné dodať aj DVD s potlačou a taktiež obalom s aktuálnou grafickou úpravou.

KONTAKT


ANYVISION,s.r.o.

Ing. Marko Rusňák, kameraman - technik, konateľ

tel.: 0911 156 708, 0905 156 708
tel./ fax: 055 6434874
mail: mail: video@anyvision.sk


Valid XHTML 1.1 Valid CSS!